شجاعت را به حق در صدر صفات برجسته انسان دانسته اند… زیرا این صفت تکیه گاه صفت های دیگر است.

وینستون چرچیل

تصویر وینستون چرچیل

 راضی به زیان دیگران مباش، مباد که بر کسان ستمی روا داری و آنان را از خیری که بدان موظفی، بی‌نصیب گردانی.

بنیامین فرانکلین

تصویر بنیامین فرانکلین

عده ای میگویند دروغ عامل بسیاری از جدایی هاست. اما نه. این حقایق هستند که انسان ها را از هم دور می کنند. وگرنه ما دروغ میگوییم که نزدیک باقی بمانیم!

هاینریش چارلز بوکوفسکی

تصویر هاینریش چارلز بوکوفسکی

اگر عملکرد من خوب بود، انتقادهای انجام شده نسبت به من اهمیتی نداشت و اگر عملکرد من بد بود. حتی اگر فرشته های آسمانی هم قسم می خوردند که عملکرد من صحیح بوده باز هم کسی نمی پذیرفت.

آبراهام لینکلن

تصویر آبراهام لینکلن

بزرگترین مصیبت برای یک انسان این است که نه سواد کافی برای حرف زدن داشته باشد و نه شعور لازم برای خاموش ماندن.

ژان دو لا برویر

تصویر ژان دو لا برویر

بیست سال بعد، بابت کارهایی که نکرده ای، بیشتر افسوس میخوری، تا بابت کارهایی که کرده ای!

ساموئل لنگهورن کلمنز

تصویر ساموئل لنگهورن کلمنز
به بالای صفحه بردن