شهاب راستا مهندس صنایع

رزومه

تحصیلات

کارشناسی ارشد (M.Sc)

سوابق آموزشی

تدریس یار

مدرس

کارشناس آموزش

سوابق پژوهشی

پژوهش یار

پژوهشگر

دستیار پژوهشی

پروژه های دانشگاهی

پروژه های صنعتی

گواهینامه ها

دوره ها

مهارت های نرم افزاری

مهارت های تخصصی

زبان انگلیسی

خواندن

Reading

گوش دادن

Listening

صحبت کردن

Speaking

نوشتن

Writing

افتخارات

مسابقات

زمینه های علمی مورد علاقه

طراحی سازوکار

طراحی سازوکار از زیرمجموعه های جذاب نظریه بازی ها و تصمیم گیری در شرایط تعارض بوده و در سیاست گذاری عمومی کاربرد گسترده دارد.

فرایندکاوی

فرایندکاوی نقطه تلاقی مدلسازی فرایندهای کاری و داده کاوی سازمانی است و در بازطراحی ساختار سازمان ها بسیار موثر است.

ارزیابی کمی عملکرد

مدلهای کمی ارزیابی عملکرد هر مجموعه از بهترین ابزارهای بودجه بندی بوده و در امور مالی شرکتی بسیار کارآمد هستند.

زمینه های کاری مورد علاقه

مدلسازی مالی

طراحی سازوکار از زیرمجموعه های جذاب نظریه بازی ها و تصمیم گیری در شرایط تعارض بوده و در سیاست گذاری عمومی کاربرد گسترده دارد.

فرایندکاوی

فرایندکاوی نقطه تلاقی مدلسازی فرایندهای کاری و داده کاوی سازمانی است و در بازطراحی ساختار سازمان ها بسیار موثر است.

ارزیابی کمی عملکرد

مدلهای کمی ارزیابی عملکرد هر مجموعه از بهترین ابزارهای بودجه بندی بوده و در امور مالی شرکتی بسیار کارآمد هستند.

عضویت ها

مراجع

به بالای صفحه بردن