مهارت های مالی
امروزه راه اندازی کسب و کار، سرمایه گذاری و تحلیل های اقتصادی صحیح جزء جدایی ناپذیر زندگی شده است.
برای آشنایی بیشتر کلیک کنید
مهارت های ارتباطی
در جهان کنونی، ارتباطات قوی حرف اول را در پیشرفت و موفقیت شما میزد. هرگز برای تقویت این مهارت ها تاخیر نکنید.
اینجا کلیک کنید
مهارت های ذهنی
بینش درست، تحلیل های دقیق و تصمیم های به موقع، پیشنیاز داشتن یک زندگی موفق و آرام است. این مهارت ها را دست کم نگیرید.
اینجا کلیک کنید
قبلی
بعدی

آموزش و یادگیری

آموزش و یادگیری مهارت ها

آموزش و یادگیری، شاید یکی از مهم ترین بخش های زندگی انسان امروزی باشد. عده ای باور دارند آن چه بین گونه ی انسان و موجودات دیگر تمایز ایجاد کرده، در واقع همین قدرت انتقال تجربیات است و به همین دلیل است که هر انسان مجبور نیست از ابتدا آهن و آتش را کشف کند. یادگیری فرآیندی است که از هنگام تولد آغاز شده و احتمالا تا آخرین لحظات زندگی ادامه می یابد. در باب اهمیت این موضوع می توان به مدل H-4 اشاره کرد که در آن، “یادگیری چگونه یاد گرفتن” جزو یکی از مهارت های اصلی زندگی است. به علاوه آموزش مناسب و رایگان برای همه، یکی از وظایف مهم تمام دولت ها در جهان بوده که به منظور آموزش هدفمند افراد جامعه، یک یا دو وزارتخانه را به این امر اختصاص داده اند. اما با این حال و با توجه به تغییرات سریع و نیاز روزافزون جامعه به آموزش، موسسات بی شمار و گوناگونی در سرتاسر جهان ایجاد شده و توسعه یافته اند. چرا که بسیاری معتقدند که در علوم پایه، مدرسه و در سطح تخصصی دانشگاه، صرفا به ارائه مختصری از پیش نیازها بسنده می کنند و با این که زمان و هزینه قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند برای بازار کار و زندگی امروزی کافی نیستند. بنابراین جامعه نیازمند یک سیستم آموزش مکمل بوده تا این فاصله را جبران نماید.  اما خیلی ها پا را فراتر گذاشته و آموزش را نه صرفا برای کار و ضرورت، بلکه هدفی متعالی برای رشد و شکوفایی خود و جامعه قرار داده و از سیر کردن در انبوه علوم و کتاب های مختلف لذت می برند. همچنین گروهی از افراد، آموزش را جزئی از مسئولیت اجتماعی خود دانسته و تمام آنچه را که در ذهن دارند، در شبکه های اجتماعی در اختیار دیگران می گذارند. مسیر توجه و تاکید بر اهمیت یادگیری علم تا آنجا ادامه می یابد که سقراط در حدود دوهزار و پانصد سال پیش گفت “هیچ خیری جز دانش و هیچ شری جز نادانی وجود ندارد”. امروزه هم کم نیستند افرادی که باور دارند ریشه تمام مشکلات بشر ناآگاهی و راه حل تمام آنها آموزش صحیح، کامل و به موقع است. از همین رو این صفحه صرفا به، تکمیل آموزش رسمی و ارائه مطالب مختلف و معرفی دوره های آموزشی مناسب اختصاص داده شده است. همچنین مطالب مربوط به این موضوع ارزنده در این صفحه قرار داده می شوند.

به بالای صفحه بردن